Group MDG là gì? Ai được tham gia?

Hi anh chị em,
Để tiện cho việc tìm hiểu thông tin về group MDG mình viết bài đưa ra những nội dung chính của group:

MDG (Million Dollar Group):
  1. Những thành viên có doanh thu trên $5,000/tháng trong 3 tháng
  2. Những thành viên được ưu tiên support: Coder, Content, Site vệ tinh, nguồn tài nguyên, công cụ sử dụng
  3. Được cài số lượng site tối đa 50 sites
  4. Những thành viên quyết định và biểu quyết các vấn đề chiến lược, định hướng của cộng đồng
  5. Được sử dụng miễn phí hệ thống site vệ tinh (tiếng Việt và 1,000 site tiếng Anh)
  6. Được miễn phí yêu cầu liệt kê landing page theo lĩnh vực bạn đăng ký vào trang kết quả Product Search
  7. nhiều hơn thế...

Updating...
 
Last edited:
Top